Privacy Verklaring Vakantiehuizen Bourgogne


Vakantiehuizen Bourgogne met adres Aux Chaumes, 71800 Ouroux Sous le Bois Ste Marie – Frankrijk is eigenaar van de website www.vakantiehuizenbourgogne.nl

Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Vakantiehuizen Bourgogne gepubliceerd staan.
We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken.
 
Verzamelde gegevens
Vakantiehuizen Bourgogne (verder mede aangeduid als “wij”) heeft persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting onze gasten te optimaliseren en te waarborgen. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor een ieder die gebruik maakt van één van onze verhuuraccommodaties. Wij verwerken enkel de door de huurder zelf verstrekte persoonlijke gegevens.
De gegevens die wij verwerken zijn:
Naam hoofdhuurder
Adres
Postcode en woonplaats
Land van herkomst
Telefoonnummer(s)
Aantal personen
Meereizende huisdieren
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Huurperiode
Indien van toepassing: de leeftijd en het geslacht van de meereizende kinderen


Aanvullende gegevens welke van het belang zijn voor het verblijf in onze accommodaties


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via mail, SMS, WhatsApp en telefonisch.
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Persoonsgegevens over gezondheid zullen alleen worden verwerkt indien deze van belang zijn voor het verblijf.


Registratie van persoonsgegevens
De website van Vakantiehuizen Bourgogne is vrij te bezoeken, alle beschikbare informatie is te raadplegen , over o.a. verhuuraccommodaties en hun prijzen zonder dat er persoonsgegevens ter beschikking dienen te worden gesteld. 
De verstrekte persoonsgegevens zullen wij behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
Wij respecteren en beschermen het vertrouwelijk karakter van deze persoonsgegevens.
Zo zullen er, buiten de verwerking van gegevens benodigd voor het tot stand komen van de verhuurovereenkomst en de facturering, geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoonnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verstrekt worden aan derden zonder dat er toestemming is verleend tot deze verwerking en zonder dat het doel van deze verwerking bekend is.
Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) zullen wij gebruiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


De persoonsgegevens die Vakantiehuizen Bourgogne verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. 
De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het verhuur, verwerkt worden. Het e-mailadres zal maximaal twee keer per jaar worden gebruikt voor promotiedoeleinden van Vakantiehuizen Bourgogne zelf.


Tevens kan het e-mailadres worden gebruikt voor een tevredenheidonderzoek naar aanleiding van het verblijf. Dit alleen ter bewaking/ter verbetering van de serviceverlening van Vakantiehuizen Bourgogne.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.